Tingkat Pendidikan Dan Sekolah di Malaysia, Apakah Mirip Dengan Di Indonesia?

Contents

Sistem pendidikan shevaestate.com sekolah di malaysia sedikit banyak serupa dengan negara kami Indonesia. Karena alasan inilah banyak orang tua murid yang menyekolahkan anak mereka ke negeri jiran ini, gara-gara kualitas pendidikan di malaysia lebih baik tetapi serupa layaknya Indonesia.Sistem pendidikan sekolah di malaysia sedikit banyak serupa dengan negara kami Indonesia. Karena alasan inilah banyak orang tua murid yang menyekolahkan anak mereka ke negeri jiran ini, gara-gara kualitas pendidikan di malaysia lebih baik tetapi serupa layaknya Indonesia.

1. Sekolah dasar & Menengah

Di Malaysia, ada dua macam model sekolah yaitu Sekolah Menengah Kebangsaan yang memakai bhs Melayu sebagai pengantar. Kemudian Sekolah Jenis Kebangsaan yang gunakan bhs Inggris, Mandarin ataupun Tamil sebagai pengantar.

Secara umum, lamanya proses pendidikan dasar di Malaysia serupa dengan di Indonesia yaitu enam (6) tahun. Pada akhir th. keenam, pelajar akan mengikuti ujian UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah). Setelah lulus ujian UPSR, pelajar meneruskan ke sekolah menengah yang boleh di bagi menjadi dua (2) tingkat.

Tingkatan 1 sampai 3 di sebut dengan Menengah Rendah atau Form 1-3, sedangkan tingkatan 4 sampai 5 disebut Menengah Atas atau Form 4-5 di mana pelajar di menawarkan program tertentu layaknya sains, sastra dan teknikal. Dalam tingkatan ini siswa akan hadapi dan mesti lulus ujian Penilaian Menengah Rendah (PMR) sebelum akan memasuki jenjang selanjutnya.

2. Pendidikan Pra-Universitas

Pendidikan Pra-Universitas merupakan proses pendidikan sambungan setelah pendidikan sekolah menengah di mana pelajar di persiapkan untuk memasuki universitas, layaknya Tingkatan Enam (Form 6), Matrikulasi dan Pendidikan Luar. Ujian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di adakan sebagai syarat penerimaan pendidikan Pra-Universitas ini. Biaya untuk Program Pra-Universitas (Foudation) umumnya kurang lebih RM18.000 – RM20.000 per tahun.

3. Program Tingkat 6 (FORM Enam)

Di tingkatan enam setelah sekolah dasar, pelajar di memberikan dua (2) pilihan program, sains atau sastra yang berlangsung selama satu th. enam bulan.
Ujian akhir berasal dari tingkatan ini menentukan masuk tidaknya pelajar ke jenjang sekolah tinggi atau universitas, test ini bernama Ujian Umum STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia).

4. Program Martikulasi

Khusus program Matrikulasi, lulusan berasal dari program foundation ini akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang cuma berlaku di Universitas di Malaysia.

5. Program Sarjana Profesional

(Undergraduate Degree) Malaysia dikenal sebagai pelopor didalam program twinning pada th. 1980an, bekerjasama dengan kampus luar negeri baik USA, UK, Perancis, New Zealand, Jerman, Australia dll.

Program proses pendidikan di Malaysia ini lebih di kenal sebagai 2+1, di mana setelah pelajar selesaikan dua (2) th. program pembelajaran didalam negeri, mereka mampu melanjutkan th. berikutnya di insitusi luar negeri untuk mendapatkan gelar sarjana.Program proses pendidikan di Malaysia ini lebih di kenal sebagai 2+1, di mana setelah pelajar selesaikan dua (2) th. program pembelajaran didalam negeri, mereka mampu melanjutkan th. berikutnya di insitusi luar negeri untuk mendapatkan gelar sarjana.

Selain program 2+1, ada juga program 3+0 berasal dari kampus luar negeri lewat institusi swasta berlokasi di Malaysia. Dalam perihal ini, kampus luar negeri beri tambahan ijin dan merupakan partner bagi insitusi yang bertempat di negara asal. Biaya kuliah di kampus berkisar antara RM22.000 – RM27.000 per tahun.

Fakta Sistem Pendidikan Di Malaysia

Malaysia merupakan sebuah negara yang menganut proses monarki konstitusional dengan asas federal, menjadikan negeri jiran menjadi 13 bagian. Sistem Pendidikan Di Negara malaysia di urus oleh pemerintah federal masing-masing negara bagian.

Setiap teritorial negara bagian malaysia punya Departemen Pendidikan sendiri dengan bahan pengajaran masing-masing. Menurut undang-undang pendidikan malaysia bahwa pendidikan dasar adalah hak mesti yang di memberikan oleh setiap negara.

Jadi setiap warga negara mesti selesaikan belajar sampai jenjang sekolah menengah. Sistem Pendidikan di Malaysia punya dualisme yaitu pendidikan barat yang sekuler dan pendidikan bumi putera yang islami. Malaysia sendiri punya lebih dari satu kurikulum yaitu:

  • Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak–Kanak
  • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
  • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
  • Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
  • Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
  • Rencanakan Kuliah Di Malaysia Dengan Mudah

Jika kamu berminat untuk menguliahkan anak ke malaysia, SUN Education mampu mempermudah dengan menolong segala urusan perkuliahan di luar negeri. Karena SUN Education adalah konsultan pendidikan kuliah ke malaysia dan negara lain paling baik yang mempunyai pengalaman lebih berasal dari 10 tahun. Kami sudah memberangkatkan puluhan ribu student ke beraneka negara ke kampus paling baik di malaysia layaknya Monash University.